top of page

Welcome to ABFR-2020 e-Posters!

e-poster for ABFR 2020.pptx.jpg
WhatsApp Image 2020-10-21 at 9.50.50 PM.
WhatsApp Image 2020-10-21 at 1.18.47 PM.

Anusha & Vinay

Jahnavipriya

Manisha

Bhagyasri

Neha

Madhuri

Swetha

Vagdevi

Nissi

Akhila & Sravya

Sravya

Anusha

Chandana

Insha, Bindu

& Arun

Arun, Insha

& Bindu

Harshavardhini

Hemsai

Isaac

Jahnavi

Meghana &

Shyam

Lalitha

Nitya

Rachitha

Saisiri

Suvarna

Tejasree

Vanifah

Soumya

Meghana

Rishitha &

Sirisha

Abhinav

Sheryl

Madhumita

& Niharikha

Ramalakshmi

Usharani

Anandhi, Durga & Sowmyasri

bottom of page